Investor Relations

Contact for investors

Plum Research S.A. Aleja Piastów 22 71-064 Szczecin Poland

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25.09.2017. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/29667/17/14]

KRS 0000696107
NIP 8522635486
REGON 368337065
Kapitał zakładowy: 174 909 zł
Kapitał wpłacony: 174 909 zł