Home Stay in touch

Contact us

Feel comfortable to send us even the craziest ideas.
Receiving messages and meeting new people makes us happy!

If you're interested in partnering with us, please reach out.

* - Field required

Submit
Plum Research S.A.
Piastów Street 22
71-064 Szczecin, Poland

office@plumresearch.com


Plum Research Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696107

REGON: 368337065
NIP: 8522635486